S projektom Enačaj se bomo na inovativen način lotili problematike neenakosti med spoloma, ciljna skupina našega projekta pa so otroci, stari od 6 do 14 let.

Projekt bo potekal v dveh sklopih:

Delavnice za otroke

Namenoma smo izbrali tematike, ki se v naši družbi tipično vežejo na moške oz. ženske. Na delavnicah bodo prisotni otroci obeh spolov. Otroci bodo imeli priložnost podvomiti v stereotipen pogled na to, kaj zmorejo dekleta in kaj fantje. Obenem se bodo lahko preizkusili v delu oz. igri, ki jim je sicer s stereotipom prepovedana. Želimo, da otroci neobremenjeno in svobodno izbirajo dejavnosti, ki jih veselijo, ter se v njih tudi potrdijo, izkažejo. Obenem želimo ustvariti nastavek, idejo za razvoj otroka v samostojno osebo, ki pri opravljanju lažjih opravil ni omejena s spolom (doma se pogosto dogaja, da fantje oz. dekleta niso priučeni dela, ki velja za moško oz. žensko, kljub temu, da so ga fizično in mentalno povsem sposobni izvesti). Želimo, da udeleženci delavnic skozi delo, igro in ustvarjanje sami ugotovijo, da slednje niso spolno pogojeni procesi. To bodo toliko lažje opazili zaradi sodelovanja drugih otrok in uspešnosti lastnega udejstvovanja.

…več o delavnicah za otroke

Otroška slikanica

Slikanica bo na otroku prijazen način prek zanimivih ilustracij akademske slikarke Urške Kozak in zgodbe izpod rok priznane novinarke in avtorice otroških knjig ter predstav Saše Eržen, pesnika in avtorja otroških knjig Kobrowskega in kulturne antropologinje Maruše Ivančič približala problematično tematiko neenakosti med spoloma. Slikanico bomo brezplačno ponudili splošnim in šolskim knjižnicam, vrtcem, vzgojnim zavodom in knjižnicam iz tematskega vidika primernih fakultet. Ob izidu bomo izvedli predstavitev slikanice za medije (novinarska konferenca) ter splošno javnost, organizirali bomo pogovor z avtorji ter razstavo ilustracij.

več o otroški slikanici

S projektom bomo poskusili:

  • razbijati spolne predsodke v dobi odraščanja
  • osveščati starše, skrbnike, vzgojitelje o pomenu in vlogi pri vzgoji otrok brez presodkov
  • spodbujati prepoznavanje družbeno pogojenih razlik med spoloma
  • spodbujati izbiro hobijev, prostočasnih aktivnosti ne glede na biološki spol
  • spodbujati samostojnost pri obeh spolih
  • približati tematiko z otrokom prijaznimi pristopi (ustvarjalne delavnice, zgodba z zanimivimi ilustracijami)

 

Projekt izvaja Mundilfari, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti, Ljubljana ob sofinanciranju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vse sprotne informacije o poteku projekta, vabila na delavnice in utrinki z dogodkov bodo na voljo na spletni strani.